Harmonogram odbioru odpadów 2019

Odpady zbierane selektywnie w workach odbierane są jedynie w dni wskazane w harmonogramie. Prosimy o nie wystawianie worków w inne dni odbioru, gdyż poza wyznaczoną datą odbioru odpady te nie będą odbierane.

Popioły z kotłowni domowych oraz odpady zielone należy zbierać selektywnie (nie mieszać z innymi odpadami) i umieszczać w  worku; popioły w worku o kolorze czarnym, odpady zielone w worku brazowym.  Odbiór popiołów i odpadów zielonych odbywa się zawsze w tym samym dniu, co odbiory innych odpadów zbieranych selektywnie oraz w dodatkowych terminach wskazanych w harmonogramie.

Odpady odbierane są w wyznaczone dni od godziny 7:00 do godziny 15:00. Prosimy o punktualne wystawianie pojemników i worków tj. przed godziną 7:00, gdyż ze względu na ograniczone możliwości czasowe nie możemy odbierać odpadów wystawionych zbyt późno.

Harmonogramy odbioru dla poszczególnych miejscowości (kliknij aby otworzyć dokument):

Antoniów,
Antoniów-Kolonia,
Białka,
Białka-Kolonia,
Cyganka,
Dąbrowa,
Górne,
Jaszczów,
Jaszczów-Kolonia,
Kajetanówka,
Klarów,
Łańcuchów,
Łysołaje,
Łysołaje-Kolonia,
Maryniów,
Milejów-Osada (ul.11-go Listopada, ul.3-go Maja, Al. Niepodległości, Al. Młodości, ul.Graniczna, ul.Kolejowa, ul.Kwiatowa, ul.Ogrodowa, ul.Polna, ul.Spacerowa, ul.Wesoła, ul.Wiejska, ul.Zielona),
Milejów-Osada (ul.Boczna, ul.Brzozowa, ul.Bukowa, ul.Chmielna, ul.Jesionowa, ul.Kalinowa, ul.Klarowska, ul.Krótka, ul.Lipowa, ul.Osiedlowa, ul.Partyzancka, ul.Szkolna ul.Topolowa),
Milejów (wieś),
Ostrówek-Kolonia,
Popławy,
Starościce,
Wólka Bielecka,
Wólka Łańcuchowska,
Zalesie,
Zgniła-Struga.