Informacja o zmianie cen usług ciepłowniczych

Milejów-Osada, 18 grudnia 2017 r.

Informujemy, że od dnia 01-01-2018 r. ulegają zmianie ceny za usługi ciepłownicze:

  • Zużycie ciepła - 58,30 zł za 1 GJ (dotychczasowa cena 69,93 zł za 1 GJ)
  • Moc zamówiona - 11,20 zł za 1 kW (dotychczasowa cena 8,05 zł za 1 kW)
  • Uzupełnienie czynnika grzewczego - 16,46 zł za 1 m3 (dotychczasowa cena 18,96 zł za 1 m3)

Prezes Zarządu
Adam Walczak