Taryfa dla wody na lata 2018-2020

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie decyzją z dnia 11 czerwca 2018 r. (znak: LU.RET.070.1.39.2018 JB) zatwierdził taryfę zaopatrzenia w wodę prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. 

Obowiązujące stawki cen i opłat przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

Tabela A. Wysokość cen netto za dostarczona wodę oraz stawka netto opłaty abonamentowej

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie

od 1 do 12 miesiąca

obowiązywania taryfy

W okresie

od 13 do 24 miesiąca

obowiązywania taryfy

W okresie

od 25 do 36 miesiąca

obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

- cena wody (zł/m3)

3,76

3,76

3,76

- stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc)

10,76

10,76

10,76