Sprzedaż niepełnowartościowych składników majątkowych 18-08-2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. zawiadamia, że wymienione poniżej składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały zakwalifikowane jako zużyte i przeznaczone do sprzedaży.
W celu zapoznania się ze stanem technicznym przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży należy kontaktować się telefonicznie z biurem spółki - tel. 817572051.
Zainteresowani nabyciem któregokolwiek przedmiotu mogą składać oferty w formie ustnej (w tym telefonicznie) lub pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w biurze spółki w dni robocze od godz. 07:00 do godz. 15:00.
Dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.
Cena umowna sprzedaży nie obejmuje kosztów załadunku lub ewentualnego transportu zakupionych przedmiotów.
Odbiór zakupionego przedmiotu będzie mógł nastąpić z miejsca magazynowania po opłaceniu przez kupującego faktury.
Załadunek oraz transport z miejsca magazynowania zakupionych przedmiotów odbywać się będzie kosztem i staraniem kupującego.
Nabywca zobowiązany jest:
a. prowadzić prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego składnika majątku ruchomego nabytego w drodze niniejszego przetargu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b. utrzymywać miejsce prowadzenia prac załadunkowych w należytym porządku.
Powinności, o których mowa w powyższych punktach Kupujący spełni na własny koszt.
Nabywca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zadanie jak za własne.
 

1. Pompa wodna wirowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 11 kW, prędkość obrotowa 2940 obr./min
cena umowna 150,00 zł  1 20200811 112601

2. Pompa zasysająca do beczkowozu, stan techniczny nieznany
cena wywoławcza 150,00 zł2 20200811 112726 

3. Naczynie membramowe Reflex
cena umowna100,00 zł3 20200811 112758 

4. Pompa wodna wirowa typ 80PJM150 z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 5,5 kW, prędkość obrotowa 2900 obr./min.
cena umowna 90,00 zł 4 20200811 112835

5. Silnik elektryczny typ ASI200S4B, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 22,0 kW, prędkość obrotowa 1500 obr./min, rozruch D/Y
cena umowna 230,00 zł

5 20200811 113155 

6. Silnik elektryczny typ 2SZJe64b, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 17,0 kW, prędkość obrotowa 1470 obr./min, rozruch D/Y,
cena umowna 180,00 zł6 20200811 113427  

7. Pompa wodna wirowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa ok. 17 kW, prędkość obrotowa ok. 2900 obr./min
cena umowna 190,00 zł 7 20200811 113455

8. Przepustnica z napędem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 250W, prędkość obrotowa 1380 obr./min
cena umowna 110,00 zł8 20200811 113548 

9. Silnik elektryczny typ ASI200S4B, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 22,0 kW, prędkość obrotowa 1500 obr./min, rozruch D/Y
cena umowna 230,00 zł 10 20200811 113645

10. Silnik elektryczny typ 2SZJe64b, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 17,0 kW, prędkość obrotowa 1470 obr./min, rozruch D/Y
cena umowna 180,00 zł11 20200811 113726

11. Sprężarka powietrza typ VAN z silnikiem elektrycznym, moc znamionowa 2,2 kW, prędkość obrotowa 1410 obr./min.
cena umowna 220,00 zł 12 20200811 113814

12. Prostownik spawalniczy Bester SPB315, stan techniczny nieznany
cena umowna 300,00 zł 
14 20200811 113933

13. Prostownik spawalniczy Bester SPB315, stan techniczny nieznany
cena umowna 220,00 zł 
15 20200811 113948

SPRZEDANE - 14. Zbiornik ciśnieniowy-hydorforowy, stalowy, pojemność ok. 0,5m3
cena umowna 220,00 zł 
16 20200811 113954

15. Zbiornik wodny skroplin (kondensatu), stan techniczny nieznany
cena umowna 110,00 zł 17 20200811 114012

16. Agregaty pompowe głębinowe, stan techniczny nieznany
cena umowna 110,00 zł/szt.
  18 20200811 114031

17. Pompa wodna wirowa pionowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 1,5 kW, prędkość obrotowa 1420 obr./min.
cena umowna 75,00 zł  19 20200811 114214

18. Pompa wodna wirowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 15 kW, prędkość obrotowa 2940 obr./min.
cena umowna 150,00 zł 
20 20200811 114506


19. Dźwignik hydrauliczny, stan techniczny nieznany
cena umowna 150,00 zł
  22 20200811 114704

20. Zbiornik hydroforowy o pojemność 10m3, wyłączony spod dozoru technicznego (książka dozorowa), pojemność 10m3, produkcja Chemar Kielce rok 1975
cena umowna 1650,00 zł (nie obejmuje kosztów demontażu i załadunku) 
23 20200812 075720 

21. Zbiornik hydroforowy o pojemność 10m3, wyłączony spod dozoru technicznego (książka dozorowa), pojemność 10m3, produkcja Chemar Kielce rok 1975
cena umowna 1650,00 zł (nie obejmuje kosztów demontażu i załadunku) 
24 20200812 075839

 

22. Sprężarka powietrza typ VAN z silnikiem elektrycznym, moc znamionowa ok. 2,2 kW, prędkość obrotowa 1420 obr./min.
cena umowna 220,00 zł 25 20200812 075926 

23. Wyłącznik niskiego napięcia APU-30A, stan techniczny nieznany, prąd znamionowy 1000A
cena umowna 300 zł 
26 20200812 080048 

24. Pompa wodna wirowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 45 kW, prędkość obrotowa 2960 obr./min.
cena umowna 500,00 zł  27 20200812 080204 

25. Pompa wodna wirowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa ok. 15 kW, prędkość obrotowa 2960 obr./min.
cena umowna 190,00 zł  28 20200812 080312 

26. Pompa wodna wirowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 30 kW, prędkość obrotowa 2860 obr./min.
cena umowna 400,00 zł  29 20200812 080454 

28. Pompa wodna wirowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa 30 kW, prędkość obrotowa 2860 obr./min.
cena umowna 300,00 zł  30 20200812 080522

 

29. Pompa wodna wirowa z silnikiem elektrycznym, stan techniczny nieznany, moc znamionowa ok. 15 kW, prędkość obrotowa 2960 obr./min.
cena umowna 190,00 zł  31 20200812 080547

  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Milejowie, tel. 81 757-20-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji umowy .
3. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas umożliwiający Spółce realizację roszczeń z niej wynikających.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.