Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

1.  Kierowcy samochodu ciężarowego.

Wymagania:

- Ważne prawo jazdy kategorii C

- Świadectwo kwalifikacji zawodowej (kurs na przewóz rzeczy potwierdzony wpisem do prawa jazdy kod 95)

- Karta kierowcy

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz pracy na wysokości do 3 m.

2. Operator koparko-ładowarki klasy III

Wymagania:

- Uprawnienie do obsługi koparko-ładowarki min. klasy III

- Ważne prawo jazdy kategorii B

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki i pojazdu samochodowego o masie własnej do 3,5Mg oraz pracy na wysokości do 3 m.


Kandydaci  proszeni są o składanie podań wraz z CV w siedzibie  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. 21-020 Milejów, ul. Wesoła 18.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o. z siedzibą w Milejów-Osada przy ul. Wesołej 18. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji jest art 6 ust.1 lit. a)  RODO czyli zgoda, którą może Pan/Pani w każdej chwili odwołać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody. Administrator może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f)  RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zabezpieczenie lub obrona roszczeń, których źródłem może być m.in. podniesienie zarzutu dyskryminacji. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną a także podmiotom wspierającym Administratora danych w zakresie rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.  Kierowcy ciągnika rolniczego.

Wymagania:

- Ważne prawo jazdy kategorii B i T

- Umiejętność kierowania zespołu ciągnika z przyczepą

- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy ciągnika i pojazdu samochodowego o masie własnej do 3,5Mg oraz pracy na wysokości do 3 m.