Zamówienia i przetargi

Dostawa oleju opałowego lekkiego 18-12-2018
Zapytanie o cenę: sprzedaż paliw dla Przedsiębiorstwa Gospoadarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.; 12-12-2018
Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie w ramach RPOWL2014-2020 cz.II 18-10-2018
Zakup i dostawa miału węglowego 12-09-2018
Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie w ramach RPOWL2014-2020 cz.II 13-07-2018
Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego cz.II
Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego 15-02-2018
Zapytanie cenowe/ofertowe na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego 18-09-2017
Zapytanie o cenę na wykonanie dokumentacji dla realizacji projektu Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia; ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zapytanie o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-technicznej i wykonawczej dla realizacji projektu Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody..; 19-11-2016