Informacja z otwarcia ofert z dnia 20-12-2018 r. 

Treść zapytania o cenę na sprzedaż paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. z dnia 12-12-2018r.

1. Formularz ofertowy. (wersja edytowalna)

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. (wersja edytowalana)

3. Umowa. (wersja edytowalna)

4. Opis istotnych warunków zamówienia OIWZ.

5. Załącznik RODO. (wersja edytowalna)

6 . Zawiadomienie o wyborze oferty 31-12-2018 r.