rpo logo
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa na adres zamawiającego dwóch tablic pamiątkowych (2 szt.) o układzie poziomym na podłożu dibond o grubości nie mniejszej niż 3 mm oraz wymiarach: szerokość 120 cm wysokość 80 cm wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania (wzory można również pobrać na stronie internetowej https://rpo.lubelskie.pl/strona-162-wzory_tablic_i_plakatow_efrr_i_efs.html ).