Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na usługę: Wykonywanie badań kontrolnych wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej 2020 roku  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11) oraz pozostałych parametrów żądanych przez Zamawiającego.