Gmina Milejów stawia na przydomowe oczyszczalnie ścieków

W dniu 11 maja 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn.
„Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:
Antoniów, Antoniów-Kolonia, Popławy, Białka, Jaszczów-Kolonia, Górne”
.

W ramach powyższego zadania zostanie wybudowanych 85 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków
dla mieszkańców miejscowości:  Antoniów, Antoniów-Kolonia, Popławy, Białka, Jaszczów-Kolonia, Górne.

Na ten cel Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. pozyskało 1.481.332,00 zł
dofinansowania 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Okres realizacji pierwszego etapu inwestycji to rok 2021,
natomiast drugi etap zostanie zrealizowany do listopada 2022 roku.