Harmonogram odbioru odpadów na 2021

Odpady zbierane selektywnie w workach odbierane są jedynie w dni wskazane w harmonogramie. Prosimy o nie wystawianie worków w inne dni odbioru, gdyż poza wyznaczoną datą odbioru odpady te nie będą odbierane.

Popioły z kotłowni domowych oraz odpady zielone należy zbierać selektywnie (nie mieszać z innymi odpadami) i umieszczać w  worku; popioły w worku o kolorze czarnym, odpady zielone w worku brazowym.  Odbiór popiołów i odpadów zielonych odbywa się zawsze w tym samym dniu, co odbiory innych odpadów zbieranych selektywnie oraz w dodatkowych terminach wskazanych w harmonogramie.

Odpady odbierane są w wyznaczone dni od godziny 7:00. Prosimy o punktualne wystawianie pojemników i worków tj. przed godziną 7:00, gdyż ze względu na ograniczone możliwości czasowe odpady nieodebrane z powodu zbyt późnego ich wystawienia nie zostaną odebrane.

Harmonogramy odbioru dla poszczególnych miejscowości (kliknij aby otworzyć dokument):

Antoniów,

Antoniów-Kolonia,

Białka,

Białka-Kolonia,

Cyganka,

Dąbrowa,

Górne,

Jaszczów,

Jaszczów-Kolonia,

Kajetanówka,

Klarów,

Łańcuchów,

Łysołaje,

Łysołaje-Kolonia,

Maryniów,

Milejów-Osada (ul.11-go Listopada, ul.3-go Maja, Al. Niepodległości, Al. Młodości, ul.Graniczna, ul.Kolejowa, ul.Kwiatowa, ul.Ogrodowa, ul.Polna, ul.Spacerowa, ul.Wesoła, ul.Wiejska, ul.Zielona),

Milejów-Osada (ul.Boczna, ul.Brzozowa, ul.Bukowa, ul.Chmielna, ul.Jesionowa, ul.Kalinowa, ul.Klarowska, ul.Krótka, ul.Lipowa, ul.Osiedlowa, ul.Partyzancka, ul.Szkolna ul.Topolowa),

Milejów (wieś),

Ostrówek-Kolonia,

Popławy,

Starościce,

Wólka Bielecka,

Wólka Łańcuchowska,

Zalesie,

Zgniła-Struga.