Ogłoszenie o ponownym otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), 27-01-2021 r.