Informacja o decyzji z dnia 13-07-2021 r. zatwierdzającej ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Milejów

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie decyzją z dnia 13 lipca 2021 r. (znak: LU.RZT.70.230.2021.MW) zatwierdził ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Milejów na okres 3 lat.

 

Tabela wielkości cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (netto).

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

Grupa taryfowa Cena
[w zł/m3]
Stawka opłaty abonamentowej [zł/okres rozliczeniowy]
netto netto
Grupa 1 3,92 11,00


W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

Grupa taryfowa Cena
[w zł/m3]
Stawka opłaty abonamentowej [zł/okres rozliczeniowy]
netto netto
Grupa 1 3,98 11,00


W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

Grupa taryfowa Cena
[w zł/m3]
Stawka opłaty abonamentowej [zł/okres rozliczeniowy]
netto netto
Grupa 1 4,07 11,00


Do przedstawionych w tabeli cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług wg. obowiązujących przepisów.