Usługi asenizacyjne

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług wywozu nieczystości płynnych z szamb, zbiorników bezodpływowych.

Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt spełniający normy środowiskowe.
Usługi świadczymy od poniedziałku do piątku
w godz. 6:00-22:00, alarmowy wywóz nieczystości także w niedzielę, święta oraz w porze nocnej

1. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
– netto 20,00 zł za 1m3.
2. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych z  przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemności do 4m– netto 150,00 zł.
3. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych z  przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemności od 4m3 do 8m– netto 200,00 zł.

Powyższe ceny są kwotami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 8%.

W ofercie także ciśnieniowe urządzenie do udrażniania rur kanalizacyjnych ( WUKO ).
Cena 200 zł brutto za 1 godzinę.


Zgłoszenia telefoniczne:
81 7572051 w godz. 7:00 – 15:00
Po godz. 15:00  tel. 883-351-456

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY