Władze Spółki

ZARZĄD

Ryszard Pietrzak - Prezes Zarządu 

 
RADA NADZORCZA: 

Ewa Chmiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Andrzej Kita - Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Plewka - Członek Rady Nadzorczej 


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Tomasz Suryś - Wójt Gminy Milejów