Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Antoniów, Antoniów-Kolonia, Popławy, Białka, Jaszczów-Kolonia, Górne; 12-11-2021

PROW LOGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówienia publicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na zadanie pt.: Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Antoniów, Antoniów-Kolonia, Popławy, Białka, Jaszczów-Kolonia, Górne prowadzone jest na platformie internetowej: Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

Adres internetowy do zamówienia: 
https://pgkmilejow.ezamawiajacy.pl/pn/pgkmilejow/demand/notice/public/44853/details

Żeby uskać dostęp do postępowania o udzielenie zamówienia należy otworzyć (kliknąć) którykolwiek z aktywnych linków internetowych umieszczonych powyżej.

Ogłoszenie, specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony ww. zamówienia.

Tutaj można pobrać skompresowane dokumenty postępowania (zip).