Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00

Zgłoszenie awarii 
instalacji wodociągowej 
lub kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

PGK Milejów

s08 s06 s07 s09 s04
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poprzednie
Następne

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Milejowie Sp. z o. o.

Jesteśmy spółką komunalną działającą na rzecz w szczególności mieszkańców gminy Milejów. W zakres podstawowej działalności PGK wchodzą usługi dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku ulic, placów.

Zarząd

Sławomir Czubacki – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Ewa Chmiel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kita – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Plewka – Członek Rady Nadzorczej

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Tomasz Suryś – Wójt Gminy Milejów

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. to spółka powołana Uchwałą Rady Gminy Milejów nr XXXI/242/10 w dniu 29.09.2010 r. Wpisana 29.10.2010 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369443.

Z dniem 01.05.2021r. Spółka połączyła się ze Spółką Wodno-Ściekową w Milejowie
( oczyszczalnią ścieków ).