Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00
Zgłoszenie awarii kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

Aktualności

26/04/2023

Informujemy, że dzień 02 maja 2023 r. ( wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. Biuro oraz PSZOK w tym dniu będą nieczynne.

29/03/2023

20/03/2023

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z wodociągu lokalnego Milejów).

01/03/2023

Informacja o cenie maksymalnej ciepła w okresie od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz o ustanowieniu najniższej ceny dostawy ciepła.

28/02/2023

Ogłoszenie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie
Sp. z o.o.
 zatrudni na umowę zlecenie osobę  do spisu odczytów wodomierzy.

Szczegóły do uzgodnienia w biurze przedsiębiorstwa przy ul. Klarowskiej 23,21-020  Milejów

16/12/2022

21/11/2022

Dodaliśmy usługę „Transport węgla”

25/10/2022

Informujemy, że dzień 31 października 2022r. ( poniedziałek ) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

29/09/2022

Informacja o cenie dostawy ciepła w okresie od 01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023r.

05/09/2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.09.2022( wtorek ) w godzinach 10-12 nie będzie wody w miejscowości Żurawniki z przyłącza wodociągowego od gminy Milejów.

Przepraszamy za utrudnienia.

28/08/2022

V Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych

16/05/2022

Szanowni mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022r. zmienia się  adres siedziby spółki z dotychczasowego na ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów-Osada.

Pod powyższym adresem zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

27/04/2022

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Milejów-Osada, przy ulicy Wesołej nr 18.

 

Informujemy, że dzień 2 maja 2022r. ( poniedziałek ) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

 

Dodaliśmy kolejne usługi.(03-2022)

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/226/21 z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5606) oraz Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/225/21 z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5605)  zapraszamy instytucje i podmioty gospodarcze do podpisywania Umów odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych do naszego biura na ul. Wesołą 18,21-020 Milejów-Osada.

 

Nie pracujemy w dniu 7 stycznia 2022r. ( piątek ).
Zarządzenie