Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00
Zgłoszenie awarii kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

Aktualności

19/11/2023

Informujemy, że dzień 24 listopada 2023r. ( piątek ) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

19/09/2023
Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Milejów, na okres trzech lat. Informacja o zatwierdzeniu jest dostępna na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Taryfa wchodzi w życie 7 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Pobierz treść decyzji zatwierdzającej wraz z taryfą.

30/06/2023
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milejów. Strona promocyjna przedsięwzięcia dofinasowanego ze środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

18/09/2023
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. informuje, że od 20-09-2023 r. rozpocznie uzupełnianie czynnika grzewczego (wody) w sieci ciepłowniczej.

30/06/2023
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milejów. Strona promocyjna przedsięwzięcia dofinasowanego ze środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

29/06/2023
Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z wodociągu lokalnego Milejów).

19/06/2023
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od
m-ca lipca 2023r. będzie prowadzić sprzedaż węgla po cenach konkurencyjnych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Spółki pod nr tel. 81 757-20-51.

20/03/2023
Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z wodociągu lokalnego Milejów).

01/03/2023
Informacja o cenie maksymalnej ciepła w okresie od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz o ustanowieniu najniższej ceny dostawy ciepła.

28/02/2023
Ogłoszenie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie
Sp. z o.o.
 zatrudni na umowę zlecenie osobę  do spisu odczytów wodomierzy.
Szczegóły do uzgodnienia w biurze przedsiębiorstwa przy ul. Klarowskiej 23,21-020  Milejów

21/11/2022
Dodaliśmy usługę „Transport węgla”

25/10/2022
Informujemy, że dzień 31 października 2022r. ( poniedziałek ) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

29/09/2022
Informacja o cenie dostawy ciepła w okresie od 01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023r.

05/09/2022
Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.09.2022( wtorek ) w godzinach 10-12 nie będzie wody w miejscowości Żurawniki z przyłącza wodociągowego od gminy Milejów.
Przepraszamy za utrudnienia.

28/08/2022
V Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych

16/05/2022
Szanowni mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022r. zmienia się  adres siedziby spółki z dotychczasowego na ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów-Osada.
Pod powyższym adresem zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

27/04/2022
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Milejów-Osada, przy ulicy Wesołej nr 18.

03/01/2022
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/226/21 z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5606) oraz Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/225/21 z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5605)  zapraszamy instytucje i podmioty gospodarcze do podpisywania Umów odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych do naszego biura na ul. Wesołą 18,21-020 Milejów-Osada.