Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00

Zgłoszenie awarii 
instalacji wodociągowej 
lub kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

Aktualności

26/04/2024
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 02 maja 2024 r. biuro Przedsiębiorstwo jest nieczynne.

18/03/2024
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 01 kwietnia 2024 r. zostaną zmienione stawki cenowe usług asenizacyjnych. Informacje szczegółowe opublikowane zostały w zakładce „Usługi”.

02/02/2023
Uwaga!
Odbiorcy wody oraz usług kanalizacyjnych

25/01/2024
Informujemy, że w dniu 30-01-2024 r. (wtorek)
od godziny 10:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie
Gminy Milejów (nie dotyczy miejscowości Łańcuchów, Wólka Łańcuchowska).
Powyższe jest podyktowane zaplanowanym przyłączeniem do sieci wodociągowej
nowo wybudowanego wodociągu.
Wznowienie dostawy wody u odbiorców może trwać do godziny 14:00.

15/12/2023
Informujemy, że w związku z remontem nawierzchni drogi, ul. Klarowska w Milejowie-Osadzie w dniach od 18 do 20 grudnia br., w godzinach od 8:00 do 16:00, będzie wyłączona z ruchu drogowego i dojazd ul. Klarowską do biura Przedsiębiorstwa, PSZOK oraz oczyszczalni ścieków  nie będzie możliwy. Dla samochodów asenizacyjnych, na ww. okres, zostanie utworzony tymczasowy punkt odbioru ścieków przy ul. Kasztanowej.
Do pobrania treść ogłoszenia

19/09/2023
Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Milejów, na okres trzech lat. Informacja o zatwierdzeniu jest dostępna na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Taryfa wchodzi w życie 7 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Pobierz treść decyzji zatwierdzającej wraz z taryfą.

30/06/2023
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milejów. Strona promocyjna przedsięwzięcia dofinasowanego ze środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

18/09/2023
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. informuje, że od 20-09-2023 r. rozpocznie uzupełnianie czynnika grzewczego (wody) w sieci ciepłowniczej.

30/06/2023
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milejów. Strona promocyjna przedsięwzięcia dofinasowanego ze środków wspólnotowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

29/06/2023
Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z wodociągu lokalnego Milejów).

19/06/2023
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od
m-ca lipca 2023r. będzie prowadzić sprzedaż węgla po cenach konkurencyjnych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Spółki pod nr tel. 81 757-20-51.

20/03/2023
Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z wodociągu lokalnego Milejów).

01/03/2023
Informacja o cenie maksymalnej ciepła w okresie od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz o ustanowieniu najniższej ceny dostawy ciepła.

29/09/2022
Informacja o cenie dostawy ciepła w okresie od 01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023r.

05/09/2022
Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.09.2022( wtorek ) w godzinach 10-12 nie będzie wody w miejscowości Żurawniki z przyłącza wodociągowego od gminy Milejów.
Przepraszamy za utrudnienia.

28/08/2022
V Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych

16/05/2022
Szanowni mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022r. zmienia się  adres siedziby spółki z dotychczasowego na ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów-Osada.
Pod powyższym adresem zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

27/04/2022
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Milejów-Osada, przy ulicy Wesołej nr 18.

03/01/2022
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/226/21 z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5606) oraz Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/225/21 z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5605)  zapraszamy instytucje i podmioty gospodarcze do podpisywania Umów odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych do naszego biura na ul. Wesołą 18,21-020 Milejów-Osada.