Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00

Zgłoszenie awarii 
instalacji wodociągowej 
lub kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

Harmonogram

Odpady zbierane selektywnie w workach odbierane są jedynie w dni wskazane w harmonogramie. Prosimy o nie wystawianie worków w inne dni odbioru, gdyż poza wyznaczoną datą odbioru odpady te nie będą odbierane.

Popioły z kotłowni domowych oraz odpady zielone należy zbierać selektywnie (nie mieszać z innymi odpadami) i umieszczać w worku; popioły w worku o kolorze czarnym, odpady zielone w worku brazowym. Odbiór popiołów i odpadów zielonych odbywa się zawsze w tym samym dniu, co odbiory innych odpadów zbieranych selektywnie oraz w dodatkowych terminach wskazanych w harmonogramie.

Odpady odbierane są w wyznaczone dni od godziny 7:00. Prosimy o punktualne wystawianie pojemników i worków tj. przed godziną 7:00, gdyż ze względu na ograniczone możliwości czasowe odpady nieodebrane z powodu zbyt późnego ich wystawienia nie zostaną odebrane.

 Odpady zmieszane i pozostałe po segregacji (w pojemnikach)
 Popioły (worek czarny)
 Tworzywa sztuczne i metale(worek żółty)
 Papier i tektura (worek niebieski)
 Szkło opakowaniowe (worek zielony)
 Odpady biodegradowalne (worek brązowy)

 Odpady zmieszane i pozostałe po segregacji (w pojemnikach)
 Popioły (worek czarny) – od 1 października do 31 marca
 Odpady biodegradowalne (worek brązowy) – od 1 kwietnia
do 30 września

Harmonogramy odbioru dla poszczególnych miejscowości (kliknij aby otworzyć dokument):

Antoniów,

Antoniów-Kolonia,

Białka,

Białka-Kolonia,

Cyganka,

Dąbrowa,

Górne,

Jaszczów,

Jaszczów-Kolonia,

Kajetanówka,

Klarów,

Łańcuchów,

Łysołaje,

Łysołaje-Kolonia,

Maryniów,

Milejów-Osada (ul.11-go Listopada, ul.3-go Maja, Al. Niepodległości, Al. Młodości, ul.Graniczna, ul.Kolejowa, ul.Kwiatowa, ul.Ogrodowa, ul.Polna, ul.Spacerowa, ul.Wesoła, ul.Wiejska, ul.Zielona),

Milejów-Osada (ul.Boczna, ul.Brzozowa, ul.Bukowa, ul.Chmielna, ul.Jesionowa, ul.Kalinowa, ul.Klarowska, ul.Krótka, ul.Lipowa, ul.Osiedlowa, ul.Partyzancka, ul.Szkolna ul.Topolowa),

Milejów (wieś),

Ostrówek-Kolonia,

Popławy,

Starościce,

Wólka Bielecka,

Wólka Łańcuchowska,

Zalesie,

Zgniła-Struga.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, w
których powstają odpady komunalne w 2024 r. na terenie Gminy Milejów