Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00
Zgłoszenie awarii kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

Zamówienia i przetargi

 

 Zamówienia publiczne – wejście do platformy zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym:
Zakup, dostawa produktów i środków chemicznych niezbędnych w zakresie bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Milejowie.
Data ogłoszenia 31-08-2023 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dostawę paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.
Data ogłoszenia 18-02-2023 r.