Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

 • Umocnienie marki spółki na rynku.
 • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
 •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
 • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
 • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00
Zgłoszenie awarii kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

Usługi

Sprzedaż węgla

Informujemy, że od 27 września 2023 r. rozpoczniemy sprzedaż węgla przeznaczonego do celów opałowych dla gospodarstwach domowych, w poniżej wymienionych sortymentach:

 • orzech Kazachstan 26MJ – cena brutto za 1 tonę 1690,00 zł.
 • groszek „Bogdanka” 26MJ – cena brutto za 1 tonę 1420,00 zł.

Załadunek i transport na terenie Gminy Milejów w cenie węgla.
Płatność kartą płatniczą w biurze przedsiębiorstwa lub przelewem przed odbiorem węgla na podstawie wystawionej faktury.
Zapraszamy do zakupu.

Usługi asenizacyjne

(Cennik-zarządzenie)

1. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) o pojemności do 4m3 – netto 150,00 zł.

2. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) powyżej 4m3 150,00 zł + 23,50 za każdy kolejny metr sześcienny
3. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemności do 4m3 – netto 200,00 zł.
4. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemności od 4m3 do 8m3 – netto 250,00 zł.

5. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji ściekowej ( WUKO ) – netto 280,00 zł /1 godzinę

6. Udrażnianie sprężyną elektryczną – netto 200,00 zł / 1 godzinę.

7. Usługa czyszczenia wozem asenizacyjnym SCANIA – netto 280,00 zł /1 godzinę


Transport węgla (zarządzenie)

Sprzedaż żużla:

Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż żużla (szlaki kotła energetycznego – odpad o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo–żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych). Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami.

Cena brutto za 1 tonę – 9,00 zł

Odbiór odpadów
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Milejów z dnia 30 czerwca 2023 r. nr LX/342/23 przyjęcia odpadów komunalnych do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbywają się w środy,
od godz. 8:00 do 14:00.

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków jednorodzinnych:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 4 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie z danej nieruchomości

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków wielolokalowych:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danego lokalu
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 2 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie z danego lokalu

Odpady