Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o.

Cele strategiczne

  • Umocnienie marki spółki na rynku.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  •  Podejmowanie działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług.
  • Podnoszenie działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy Milejów poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych.
  • Zrównoważony rozwój spółki oraz poszerzanie działań o nowe typy usług.

Kontakt:

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie 
Sp. z o.o 
Milejów-Osada, 
ul. Klarowska 23 
21-020 Milejów
tel.+48 817572051 
mobile:+48 668 314 762
biuro@pgkmilejow.pl
Poniedziałek – piątek 
od godz. 7:00-15:00
Zgłoszenie awarii kanalizacji sanitarnej:
 +48 883 351 456

Gmina Milejów
http://milejow.pl

Usługi

Usługi asenizacyjne

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług wywozu nieczystości płynnych z szamb, zbiorników bezodpływowych.

Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt spełniający normy środowiskowe.
Usługi świadczymy od poniedziałku do piątku.
w godz. 6:00-22:00, alarmowy wywóz nieczystości także w niedzielę, święta oraz w porze nocnej.

1. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
– netto 20,00 zł za 1m3.
2. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemności do 4m3 – netto 150,00 zł.
3. Usługa asenizacyjna, wywóz i utylizacja ścieków płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemności od 4m3 do 8m3 – netto 200,00 zł.

4. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji ściekowej ( WUKO ) – netto 200,00 zł /1 godzinę

5. Udrażnianie sprężyną elektryczną – netto 200,00 zł / 1 godzinę.Powyższe ceny są kwotami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 8%.


Transport węgla (zarządzenie)

Sprzedaż popiołu:

Sprzedaż popiołu – 9 zł brutto/  1 tonę

Odbiór odpadów:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czynny w każdą środę w godz. 7:00-15:00

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków jednorodzinnych:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 4 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie z danej nieruchomości

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków wielolokalowych:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danego lokalu
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 2 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie z danego lokalu

Odpady